top of page

SONDER PSYKOLOGI

Du är en del av en väv som sträcker sig över hela jorden. Ett nät av människor som samverkar varje dag för att just du ska kunna uppleva glädje, trygghet och mod. På Sonder Psykologi ser vi att varje människa är en del av något större, och arbetar för att ge varje människa rätten att känna samhörighet och mening. Vi gör det genom kurser, workshops och retreats där du får möta dig själv tillsammans med andra. Genom att läka de sår som ofta finns gömda inom oss, och öppna upp för den lycka och längtan som bor inom oss kan vi möta livet som den helhet det är. En väv av drömmar, förhoppningar, smärta och njutning. När allt som finns får tillåtas och kan mötas med kärlek förändras livskänslan, och det blir lättare för oss att välja det vi vill och längtar efter. Välkommen till Sonder Psykologi.

SONDER:

the realization that each random passerby is living a life as vivid and complex as your own—populated with their own ambitions, friends, routines, worries and inherited craziness—an epic story that continues invisibly around you like an anthill sprawling deep underground, with elaborate passageways to thousands of other lives that you’ll never know existed

KURSER & WORKSHOPS

KURSER OCH WORKSHOPS

Längtar du efter att liv med större känsla av frihet, glädje och mening? Sonder Psykolgi ger kurser i Självmedkänsla, Inquiry Based Stress Reduction och kurser som syftar till att våga vara mer i sin kropp. På våra kurser och föreläsningar får du redskap för att minska din stress och öka din förmåga att känna frid och glädje. Oftast rör vi mycket på oss och använder kroppen för att komma i kontakt med det som är viktigt för oss. Allt sker genom en blandning mellan lek och allvar, och en djup respekt för att människors väg till välmående ser olika ut.

   KURSER & WORKSHOPS  

Självmekänsla är en kurs för att

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Being in your body

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

bottom of page