top of page
The Brave Creative – logo lågupplöst.j

SVENSK ONLINEPLATTFORM

Jag heter Pär Säthil och är psykolog, skribent och före detta musiker. Jag utvecklat en workshopserie och skrivit en bok för kreativa som kallas ”The Brave Creative”.

Varför finns då the Brave Creative? För att de flesta kreativa personer lägger mycket tid och kraft på saker som inte gynnar skapandet: distraktion, uppskjutandebeteenden, dömande tankar om sig själv och sitt konstnärsskap eller loopar av undvikanden och perfektionism som i längden bidrar till stress, frustration och inställda drömmar.

par2crop.jpg

The Brave Creative är lösningen på det problemet: en kombination av modern psykologi och traditionell visdom för att påverka känslor och tankar, och hjälpa kreativa personer att ta makten över sitt skapande. Under workshops och onlinekurser jobbar deltagarna med att först förstå och sedan förändra mönster i sitt skapande, för att gå från blockering, oro eller distraktion till kraft, närvaro och utforskande.

Till skillnad från många andra metoder för ökad kreativitet och välmående använder the Brave Creative modern, vetenskapsbaserad psykologi för att på ett både djupgående och tydligt förklara varför kreativa begränsningar och stress uppstår. När kursdeltagarna förstår detta blir det lättare att röra sig från blockering till aktivitet – och få ut den konstnärliga kraft som finns inneboende hos alla.

Jag hör av mig till dig för att jag tror att the Brave Creative, och den läroplattform jag nu håller på att bygga online, kan hjälpa eleverna på er utbildning att både må bättre och närma sig sina kreativa drömmar snabbare.  För att bygga en plattform som både engagerar och förändrar har jag kontaktat ett begränsat antal kreativa organisationer och utbildningar för att bjuda in till ett tidigt samarbete i utvecklingen av plattformen.

 

Utbildningar som har nytta av tjänsten erbjuds nu att för-köpa tillgång till sajten, materialet och handledning till 25% av den framtida kostnaden (nu 2500-10000 kr ex. moms beroende på hur många elever/kursdeltagare ni har). Alla era elever och lärare får då medlemskap i plattformen i tre år efter att tjänsten lanserats (ordinarie kostnad cirka 10000-40 000 kr. ex. moms per år), samt 1,5 timmes live-introduktion till era elevgrupper för att skapa ytterligare engagemang i hur man kan använda materialet. Jag har hört av mig till dig och några av dina kollegor, för att ni alla ska ha möjlighet att titta på mina idéer och sedan diskutera gemensamt om plattformen kan vara intressant för era elever.

 

Några exempel på de 'kapitel' som kommer att ingå i plattformen är:
 

Från mål till mening: att använda värderingar för att skapa kreativ motivation
 

Självmedkänsla för kreativa: kultivera vänlighet istället för press
 

Den goda och onda perfektionismen: hitta balans mellan noggrannhet och kaos med modern psykologi
 

Intolerans för osäkerhet: lär dig stanna med ditt obehag i konstnärliga processer
 

Du är inte dina tankar: verktyg för att se, förändra och släppa begränsande berättelser
 

Från distraktion till fokus: psykologiska principer för närvarande skapande

dancing1_edited.jpg

Övningarna passar för alla kreativa inriktningar, så som musik, teater, film, skönlitterärt skrivande, dans och bildkonst, men även design och digitalt skapande. Jag har stor erfarenhet från att undervisa och leda grupper, både från mitt nuvarande jobb och tidigare uppdrag som föreläsare på psykologprogrammet på Stockholms Universitet.

Hittills har jag jobbat med kreativa grupper på skolor och arbetsplatser – musiker, filmare, konstnärer m.m – på bland annat Skurups Folkhögskola. I takt med att alltmer arbete sker online ska nu the Brave Creative göras tillgänglig för grupper som en läroplattform online. Tanken med plattformen är att personer på kreativa utbildningar själva ska kunna studera och använda metoderna, tillsammans med handledning från mig. Läroplattformen kommer att innehålla cirka 20 timmar föreläsningsmaterial, 30 längre texter och 40 övningar.

Då psykisk ohälsa är extra vanligt bland kreativa människor kan the Brave Creative bli ett enkelt, billigt och effektivt sätt för er organisation att både förebygga avhopp och bristande motivation samtidigt som ni skapar fördjupad motståndskraft, glädje och konstnärlig öppenhet. The Brave Creative kan också göra lärarjobbet roligare, då eleverna ökar chansen att ta till sig innehållet i den övriga utbildningen.

 

Min stora dröm är att kreativa personer om tio år ska ta sin hjärna och sin själ på lika stort allvar som hantverksskicklighet och konstnärlig intuition. Om ni vill vara med på resan hörs jag gärna och diskuterar mer kring hur vi kan gå vidare.

 

Allt gott så länge!
 

Pär Säthil

 

par.sathil@gmail.com

0730693635

Nyfiken på vad tidigare deltagare tycker om the Brave Creative? Här är några testimonials!

The Brave Creative presented methods that are very interesting, and that I will 100% use. I wish there was time for more of everything, but after the workshop I have really been able to work live and work with the techniques. I am so inspired to do another workshop. The Brave Creative is insanely enriching, interesting and rewarding!

– participant in the Brave Creative Course

I have a six year art degree and has been an artist for a while. How to both be productive and feel good at the same time, and cultivating mental health in my creative process, has never been addressed during my education. After the Brave Creative workshop I realized how deeply I have missed it. Thanks a lot!

– participant in the Brave Creative Course

In the Brave Creative course I’ve been able to access many great tools, that I understand both how to use and why. The Brave Creative is a very well curated and pedagogical course.

– participant in the Brave Creative Course

I cannot imagine a better workshop. Clear, concrete, eye opening. Pär makes hard topics easy to access and gives us tools that works when we get home. I give the workshop 10/10 every day of the week! <3

– participant in the Brave Creative Course

It has been enormously rewarding to gain tools to deal with my emotional life in my creative process. You do not realize how lost you are until you see how much easier creativity can be, without disturbing thoughts and feelings getting in the way. The Brave Creative gave me tangible techniques for my continued creative life, as well as a beautiful connection with other course participants. A very rewarding experience.

– participant in the Brave Creative Course

We all at times have negative thoughts that prevents us from achieving what we want creatively. This workshop helped me to become aware of negative patterns and gave me tools to change them to positive ones. A workshop with the perfect balance between theory and practical techniques, thanks!

– participant in the Brave Creative Workshop

Doing the course has been an important gift to myself. I gained insight into so many unconsciously destructive behaviours I carried, and got keys to change them, all in an environment that felt warm, clear and safe.

 

Meeting Pär and the course participants have made me realize both how common these problems are, as well as what we can do about it and how. After the course I have applied the techniques in my working life, and it has helped me a lot.

– Sanna Samuelsson,

ex. editor Bang Magazine & journalist

Every fifth year, in some wondrous way, a person appears in my life and gives me keys to locked doors inside of me. Pär is such a person. Heartfelt thanks.

– Rasmus, musician

The best lecture ever presented during the psychologist education.

– students at the University of Stockholm, where Pär taught classes

Undrar du något? Skicka ett meddelande så hör jag av mig!
bottom of page